Miljö/Kvalitet

Affärsidé
WR Controls Group utvecklar och tillverkar reglagekablar till fordon, industriella och marina applikationer. Produkterna tillverkas och marknadsförs globalt. Koncernen skall vara lönsam och uppfylla kunders krav.

Vision
WR Controls Group är en global strategisk partner inom områdena fordon, industri och marin. Genom egna starka varumärket är WR Controls Group en internationellt ledande leverantör av mekaniska och elektroniska reglagesystem.

Miljö
Vi skall verka för en ekologiskt hållbar utveckling och där igenom ta vårt ansvar för den framtida miljön, samtidigt som verksamheten bedrivs under goda ekonomiska former.
Detta innebär att vi skall:
  • Följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav inom miljöområdet.
  • Arbeta med miljömål samt ständiga förbättringar.
  • Verka för att minska och förebygga föroreningar samt hushålla med råvaror och energi.
wps

WPS - WR Controls Produktions System

WPS innehåller de värderingar, principer och prioriteringar som vägleder oss på kort och lång sikt i det dagliga arbetet.

Värderingarna är stabila över tid och är grunden, på vilken vår verksamhet vilar. Principerna beskriver på vilket sätt vi tänker och hur vi agerar vid olika situationer. Principerna ligger också till grund för val av metoder eller arbetssätt. Genom att välja rätt arbetssätt når vi det önskade resultatet.

Återkoppling sker genom att resultaten följs upp. Då kan vi konstatera om vi använt rätt arbetssätt eller om det finns en potential till förbättringar.

 

Beställ WR Controls policies och certifikat, klicka här.